Προγράμματα που προσφέρονται στην <<Ανεμώνη>>

 • Φυσιοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ειδική Εκπαίδευση και Λογοθεραπεία από διορισμένους εκπαιδευτικούς του Υπουργείου
 • Προγράμμα στο Πολυαισθητηριακό Δωμάτιο
 • Παιδοκομική Στήριξη
 • Μερική Ένταξη σε Νηπιαγωγείο ή Μονάδα
 • Προγράμματα Κοινωνικοποίησης
 • Κατάρτισης Σπουδαστών
 • Συμβουλευτική Προσέγγιση για την Εγκεφαλική Παράλυση
 • Στήριξη Γονέων
 • Εξωτερικές Θεραπείες Παιδιών