Χορηγοί

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Προστασίας Σπαστικών και Ανάπηρων Παιδιών βασίζεται σε χορηγούς και δωρητές για τα έσοδά του.